ข้อควรทราบในการใช้ระบบงบประมาณประจำปี

งบประมาณประจำปี 2560

1. ทำใบ BR วันสุดท้าย 31 พฤษภาคม 2561

2. จัดกิจกรรมก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2561
งบประมาณประจำปี 2561

1. กรอกงบประมาณวันสุดท้าย

     a. รายจ่ายประจำ 1 มิถุนายน 2561

     b. รายจ่ายโครงการ 8 มิถุนายน 2561

2. เริ่มทำใบ BR

     a. รายจ่ายประจำ 4 มิถุนายน 2561

     b. รายจ่ายโครงการ 9 กรกฎาคม 2561

 คู่มือการจัดทํางบประมาณ  การจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี 2561


หมายเหตุ: หน่วยงานใดมีความประสงค์ในการใช้งบประมาณโครงการก่อนวันที่กำหนดให้ติดต่อที่สำนักงานงบประมาณ เบอร์ 5625


 

© สำนักงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยรังสิต